Bowl on Dias

$450.00

Bowl on Dias

Concrete 


Three sizes:

H 65 Bowl D 100    = $450.00

H 80 Bowl D 150    = $1,150.00

H 100 Bowl D 200  = $2000.00

 

Grey