Bowl on Dias

$430.00

Bowl on Dias

Concrete 


Three sizes:

H 65 Bowl D 100    = $430.00

H 80 Bowl D 150    = $1,050.00

H 100 Bowl D 200  = $2000.00

 

Grey